Snurror stör - trots att riktvärde klaras

Foto: Siemens

Det kan krävas nya skärpta bullerkrav för att människor inte ska störas för mycket av vindkraftverk. Den slutsatsen drar miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad eftersom boende i byn Ekestad plågas trots att det är 1 500 meter till turbinerna, skriver Lantbrukets affärstidning.

– Vi har jättestora problem av det här bullrandet. Ungarna vill inte leka i trädgården, de tycker det är obehagligt, säger Urban Eriksson, som mäter bullret från vindkraftverken i Karsholms skog.

Ekestad norr om Kristianstad ligger så långt från vindkraftverken att de boende inte anses berörda.

Turbinerna ska enligt den datorsimulerade ljudkartan inte kunna bullra mer än 35 decibel. Men ändå störs många bybor av oljud.

– Vi är förvånade. Vi har bara haft något enstaka klagomål på vindkraft tidigare, här dröjde det bara någon vecka innan vi fick in första klagomålet, säger miljöinspektör Cecilia Hammarberg.

I veckan tar miljö- och hälsoskyddskontoret beslut om Karsholms Vindkraft lever upp till sina miljökrav.

Som underlag för beslutet har kommunen nya mätningar från konsultbolaget ÅF, som till skillnad från Urban Erikssons visar att riktvärdet klaras.