Ingen vindkraft på Finngrundet

Foto: Wikimedia

Det blir inga vindkraftverk på Finngrundet. Den hotade alfågeln sätter stopp för planerna. Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp frågan om upp till 210 vindkraftverk på Finngrundets östra bank. Det innebär att mark- och miljödomstolens nej står fast, skriver Gd.se.

Finngrunden offshore AB, som ägs av WPD, har i flera år arbetat för vindkraftsparken, som skulle ge fem terawatttimmar el om året. Eftersom Finngrundet ligger i ett område som utpekats som skyddsvärt enligt Natura 2000 krävs tillstånd. Länsstyrelsen sa nej, med motiveringen att osäkerheten kring snurrornas påverkan på djur och växter var för stor.

Företaget överklagade och mark- och miljödomstolen håller med om att det inte finns några belägg för att sandbankar och rev påverkas negativt. Men den rödlistade alfågeln, som rastar på östra Finngrundet och skräms av vindsnurror, skulle få ett mindre utbredningsområde. Det strider mot det lagen säger om att skydda bevarandestatusen anser domstolen.

Då spelar det ingen roll att det bara är några av alfåglarna som rastar på östra banken och att de troligen skulle byta rastplats. Domstolen är dock inte enig, en ledamot anser att alfågeln inte skulle lämna området på grund av någon störning av det som Natura 2000-området är tänkt att skydda.

Göran Dalén, vd för WPD offshore, tycker att det är både tråkigt och förvånande att de inte får tillstånd att producera miljövänlig el, med tanke på att man tror att alfågeln inte kommer att minska utan flytta.

Hur företagets planer på en mindre vindkraftspark på Finngrundets västra bank påverkas av domen har de ännu inte hunnit avgöra.