Är vindkraftparken Ormonde till salu?

Foto: Vattenfall

Enligt flera media, bland annat Dagens Industri och SvD Näringsliv tittar Vattenfall på möjligheter att sälja en av sina nyaste och största vindkraftparker, brittiska Ormonde i Irländska sjön, en anläggning på 150 megawatt.

– Vi kommenterar aldrig rykten, säger Andreas Regnell, Vattenfalls strategichef.

Han säger att Vattenfall ser återföring av kapital genom avyttringar eller partnerskap som ett sätt att ytterligare öka andelen förnybar energi på Vattenfalls marknader. – Vattenfall vill bygga och driva vindkraftverk – inte nödvändigtvis ha fullt ägarskap i anläggningarna, säger han.

Vattenfall har redan långsiktiga partners i flera av sina vindkraftsprojekt. – Vattenfall är en stark ägare och utvecklare av vindkraft, både på land och till havs. Vi vill utnyttja vår kompetens och färdigheter i projektering och byggande av nya vindkraftparker. Partnerskap med andra investerare efter uppförandet är därför naturligt, säger Andreas Regnell.