Vattenfall vill bygga vindkraft i Ulricehamn

Foto: Vattenfall

Vattenfall vill bygga en vindkraftspark nordväst om Köttkulla. Nyligen bjöd företaget till informationsmöte för att berätta om sina planer och för att prata med de boende i trakten, skriver Ulricehamns tidning.

En förstudie gjorde redan i våras, vilken visade att det finns potential för vindkraftverk i Köttkulla. Det två områden som är aktuella är på var sin sida av vägkorsningen mellan Korpberget och Ekebacken. Markavtal har slutits med berörda markägare, men den formella processen har inte börjat. Till exempel har man inte klart för sig exakt var den eventuella parken ska byggas, eller hur många turbiner som ska sättas upp. För att kunna fatta dessa beslut står ytterligare mätningar på tur. När tillstånden är klara kommer Vattenfall vara mer specifika om var verken kommer att byggas. Som tidigast kan det bli byggstart för verken 2019, men det är högst preliminärt då det är svårt att förutse hur lång tid myndigheterna kan ta på sig att fatta alla nödvändiga beslut.