Vestas nya vindkraftverk rustad för starka vindar

Foto: Vestas

Den danska tillverkaren av vindkraftverk, Vestas, har utvecklat en ny modell av företagets V105- version. Den är optimerad bland annat för att tåla mycket turbulenta vindförhållanden. Vestas nya version av V105- vindsnurra, som har en kapacitet på 3.3 megawatt, är anpassad till marknader med begränsning av vindkraftverkets höjd.

Det gäller framför allt brittiska och irländska marknader, där det förekommer förhållanden där höjden av vindkraftverk kan vara begränsad. Enligt ett meddelande från Vestas har två tredjedelar av vindkraftverken på den brittiska marknaden begränsats till högst 127 meter.

- Vår nya V105-version med dess 3.3 MW starka turbin har optimerats för att kunna tillgodose kundernas utvecklingsprojekt på marknader med höjdbegränsningar. Den genererar också upp till 22 procent mer energi jämfört med V90- vindkraftverket, säger tekniske chefen, Anders Vedel.

Första prototypen kommer att installeras under andra kvartalet 2014 på Høvsøre, medan de första serieleveranserna kommer att vara disponibla under fjärde kvartalet 2014.