Miljontillskott till vindkraften sköts upp

Foto: sxc

Det blev återremiss när kommunfullmäktige i Gävle på måndagen skulle besluta om miljontillskottet till det kommungemensamma vindkraftbolaget Samkraft, skriver Gd.se.

Som Gd berättat blöder bolaget ekonomiskt och ägarkommunerna har ombetts att skjuta till 43 miljoner kronor före årsskiftet.

Men Björn Frankson, M, efterlyste mer underlag om bolagets utsikter att klara sig i framtiden.

– Jag tycker att det är ett rimligt önskemål, sa kommunalrådet Carina Blank, S.

Frågan ska därför utredas på nytt inför nästa sammanträde i december.