Vestas i samarbete med Masdar

Foto: sxc

En ny affärsinnovation ska ge prisvärd el till energifattiga men vindrika delar av landsbygden.

- Många av världens mest fattiga invånare är beroende av dieselgeneratorer för att få tillgång till el vilket är både dyrt och förorenande. Wind for Prosperity använder Vestas unika väderdata för att identifiera fattiga områden med bra vindlägen där Vestas kan hjälpa till med vindhybridlösningar för att skapa lösningar som ger både social och ekonomisk tillväxt, säger Morten Albæk, Vestas Group Senior Vice President och CMO. 

 

Wind for Prosperity är en innovativ kommersiell affärsmodell som ger prisvärd och pålitlig el till människor på landsbygden som i dagsläget saknar el.

 

Wind for Prosperity skapar möjligheter för affärsverksamhet, regering och finansiella institutioner att kombinera sina kunskaper för att ge människor bättre livsförhållanden.

 

Adds Albæk, ett av de största bolagsinitiativen att kämpa mot energifattigdom och använda miljövänlig teknologi i utvecklingsländer menar att Wind for Prosperity är en trefaldig vinnare som genererar tillväxt, minskar förorenande utsläpp samtidigt som båda dessa lösningar ger en avkastning.

 

Masdar, ett företag inom förnybar energi i Abu Dhabi delar Wind for Prosperitys vision och kommer att sköta utveckling och konstruktion inom Wind for Prosperity projekt medan Vestas will fokuserar på att hitta områden för vindkraft.

Det första projektet fokuserar på 13 områden i Kenya där över 200 000 människor lever.

Wind for Prosperity kommer under de kommande tre åren att arbeta i 100 områden där sammanlagt en miljon människor bor. Ytterligare områden undersöks i länder som Etiopien, Tanzania, Yemen, Pakistan, Vietnam och Nicaragua.