Ingen vindkraft på Söderåsen

Foto: sxc

I en ny remissrunda är Söderåsen ett av de områden som plockats bort från listan på riksintresse för vindbruk, skriver Helsingborgs Daglad.

 

Det var i januari som flera berörda kommuner i Nordvästskåne genom länsstyrelsen informerades om att Energimyndigheten kraftigt ville utöka antalet områden i Sverige som har status som riksintresse för vindbruk. Det innebär att kommunernas rätt att bestämma om planer och bygglov till viss del sätts ur spel.

Ett av områdena som fanns med på en remiss till länsstyrelsen i Skåne var Söderåsen, där ett stort område på krönet, strax norr om nationalparken pekades ut. Det berörde bland annat ett Natur 2000-område vid Hallabäcken. Inte heller hade Energimyndigheten tagit hänsyn till de riksintressen för kulturmiljö, naturvård och friluftsliv som redan finns på åsen.

Söderåskommunerna har under hela 2000-talet haft en gemensam plan för att minska risken för exploatering av Söderåsen och reagerade kraftigt. Länsstyrelsen i Skåne var också starkt kritisk i sitt yttrande till Energimyndigheten senare på våren.

En titt på Energimyndighetens hemsida visar nu att revideringsförslaget arbetats om radikalt. Många kontroversiella områden runt om i Sverige har tagits bort eller omarbetats. I förslaget berörs nu Skåne bara av två områden, ett i Eslöv/Höör och ett i Kristianstad. Inget finns kvar i Nordvästskåne.

Handläggare Lars Alfrost på Energimyndigheten bekräftar att förslaget är kraftigt reviderat och ute på en ny remissrunda:

– Vi tog emot remissvaren och såg över planen. Många mindre lämpliga områden togs bort och andra omarbetades. Söderåsen var ett sådant område som var för skyddsvärt för att kunna kombineras med vindkraft.

Planeringschef Jarl Gustavsson på Bjuvs kommun är lättad och glad:

– Det är positivt att de tagit sitt förnuft till fånga.

Beslut om Energimyndighetens reviderade plan för riksintresse för vindbruk väntas före jul.