Vindkraften behöver tunga investeringar

Foto: sxc.hu

Om målet på 40 GW installerad kapacitet ska nås så behöver vindkraftens offshoresektor upp till 123 miljarder euro i investeringar fram till 2020. Ny forskning visar att finansvärlden har möjlighet att investera detta belopp. Det som blockerar investeringen är den osäkerhet gällande förändrade regelverk, inte minst på de två största marknaderna, Storbritannien och Tyskland, visar den oberoende undersökningen av den finansiella sektorn, som Ernst och Young tagit fram.

– Genom att undergräva investeringsstabiliteten så sätter regeringar grön tillväxt, sysselsättning och en världsledande europeisk industri på spel, säger Thomas Becker, VD för European Wind Energy Association. – Stabila nationella ramar och en bindande EU-mål för förnybar energi för år 2030 kommer att ge grönt ljus för investerarna och se till att industrin fortsätter att blomstra, säger Thomas Becker.