Vindkraft ställer till problem för rennäringen

Foto: Wikimedia

Enligt en ny rapport påverkas renens bete negativt vid vindkraftsbygge. Störningen blir omfattande. Studien har genomförts vid anläggningen av två mindre vindparker bestående av 8 respektive 10 verk i Malå sameby. Den visar att renarna undviker anläggningsområdet med 3,5 kilometer under kalvningen. Dessutom undviker de flyttvägar i närheten av området, skriver allehanda.se.

– Det är anmärkningsvärt att de undviker områdena även när det handlar om så pass små parker, säger Anna Skarin, projektledare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Rapporten kommer från kunskapsprogrammet "Vindval" som drivs av Naturvårdsverket.

Tomas Nejne, ordförande i Vilhelmina södra sameby, bekräftar den bild rapporten ger.

– Min erfarenhet säger att renarna undviker vindparkerna till hundra procent. De blir skrämda av allt buller, parkerna blir som barriärer i den naturliga betesgången, säger han.

Enligt Tomas Nejne vänder renarna tillbaka när de kommer till en vindpark. Ofta hamnar de då i andra samebyars betesområden. Flockarna blandas ihop och renarna blir stressade.

Hur renarna påverkas av parkerna under driftfasen, när de är färdigbyggda, vet Tomas Nejne inte säkert ännu. Men han är orolig.

– Det vi har sett hittills är att de undviker parkerna även när de är i drift.

Forskarna å sin sida skriver i rapporten att fler studier behövs innan man säkert kan säga hur renarna påverkas under driftfasen. Men mycket tyder på att de påverkas negativt även då.

Tomas Nejne betonar att han inte är emot vindkraft i sig. Det är när parkerna byggs i samebyarnas betesområden som det blir problematiskt.