Mindre vindandel för Vattenfall

Foto: Vattenfall

Vattenfalls andel av den svenska vindkraften minskar. Bolaget bygger men inte i samma omfattning som andra aktörer.

Förra året stod Vattenfall för sju procent av den installerade effekten, att jämföra med 18 procent för fem år sedan.

- Vattenfalls andel i procent minskar trots att bolaget har ett regeringsuppdrag att ligga i täten, säger Tore Wizelius, som i en avhandling har kartlagt alla vindkraftverk i Sverige.

Vattenfall motiverar det med att bolaget bygger ut vindkraften kraftigt i andra länder, där det är mer ekonomisk fördelaktigt.

(TT)