Fler fåglar dödas av vindkraftverk

Näsudden. Foto: Vattenfall

Fler fåglar än man tidigare trott dödskolliderar med vindkraftverk varje år, visar en gotländsk fältstudie. Tidigare europeiska studier har visat att ett vindkraftverk är orsaken till att 6-7 fåglar dör årligen, men på Gotland skördar varje snurra 18 fågeloffer om året, skriver Svenska Dagbladet.

Ju större vindkraftverket är, desto fler fågelliv tar det.

Fältstudien har pågått i fyra år på de fågelrika strandängarna på gotländska Näsudden.