Många frågor från närboende vid möte om vindpark på Maltesholm

Foto: Vattenfall

Vattenfall förvärvade i slutet av september 100 procent av vindkraftprojektet på Maltesholm. Projektet har utvecklats av Maltesholm tillsammans med Sven Landelius, projektledare och vd för Linderödsåsens Kraft AB. Beräknad årsproduktion är mellan 100 och 125 gigawattimmar, vilket motsvarar el till cirka 25 000 hushåll.

Totalt ska 18 turbiner uppföras, med en sammanlagd effekt på upp till 45 megawatt. Vindkraftverken är 150 meter höga och varje rotorblad är 50 meter.

Men en vindkraftpark av denna storlek möts inte bara av positiv kritik. De kritiska frågorna från närboende haglade över Vattenfalls representanter vid informationsmöte kring Maltesholms vindkraftpark, skriver Kristianstadsbladet.

Frågor som: ”Varför heter det vindkraftpark när det handlar om farlig industriverksamhet? Vem ska ersätta mig för att mitt husvärde halveras? Varför ska man bygga vindkraftverk när det ändå inte är lönsamt? ” kom upp under mötet, skriver Kristianstadsbladet.

Många var upprörda, och ifrågasatte både miljöaspekterna, hur mycket energi vindkraftverken kan generera och lönsamheten. Flera var även oroliga över ljudet från vindkraftverken och undrade hur man ska kunna bo kvar i framtiden.

Ofta är det just ljudnivån som tillhör de största orosmomenten för närboende. Men även andra aspekter togs upp under informationsmötet, som ifall elen blir billigare i trakten när den ”närproduceras”, och vad som händer ifall det börjar brinna i ett vindkraftverk, som det gjorde nära Ystad för ett tag sedan.

Eva Vitell, Vattenfalls projektchef för vindkraften, tyckte att informationsmötet blev som förväntat och menade att man Vattenfall är medveten om att det finns mycket frågor och motstånd vid sådana här projekt.

– Det här är ju en av de största infrastrukturförändringarna vi sett i Sverige de senaste årtiondena, och det är naturligt att det väcker mycket oro och frågor. I många andra liknande fall har det visat sig att vindkraftverken inte upplevs så farligt som befarats när de väl är på plats, sa Eva Vitell i Kristianstadsbladet