Kronprinsessan vill fördjupa sina kunskaper om förnybar energi

Foto: Svevind

Kronprinsessan kommer under besöket i Piteå att få ta del av Svevinds vindkraftprojekt i Markbygden, Skogberget, ett projekt som i sin helhet innebär etablering av 1101 vindkraftverk som i drift skulle ge cirka 4.000 megawatt med en produktion av 10-12 terawattimmar.  I dagsläget finns tillstånd för 314 verk och byggnation för etapp Skogberget pågår för fullt. Etableringen av parken innebär skapandet av ett stort antal arbetstillfällen till en glesbygd med hög medelålder och sviktande befolkningsunderlag.

Under vintern 2012-2013 startade bygget i den första deletappen av etappen 1, Skogberget med 36 vindkraftverk. Verkstypen på Skogberget blir Enercons E-92:or med en rotordiameter på 92 meter och navhöjd 138 meter. Under vintersäsongen (12/13) pågick avverkningar och vägar anlades. Sommaren 2013 gjöts fundament och under hösten reses tornen. Tidsplanen är att driftsätta deletappen årsskiftet 2013/2014.