Ökad förlust för Arise

Foto: Arise Windpower

Arise Windpower redovisar ett resultat efter skatt på -15 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013 (-12).

Nettoomsättningen uppgick till 41 miljoner kronor (41).

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev 25 miljoner kronor (28). Tredje kvartalet är normalt det vindmässigt svagaste kvartalet under ett verksamhetsår vilket var fallet även i år. Elproduktionen var drygt 103.000 MWh, vilket var något under plan. Låg produktion kombinerat med full effekt av avskrivningar och räntekostnader i Jädraåsprojektet resulterade i ett för kvartalet negativt resultat. "Kvartal 4 är normalt en stark vindperiod och inledningen var något över förväntan", skriver vd Peter Nygren i rapporten.

(Nyhetsbyrån Direkt)