Vindkraften slog rekord

Foto: Karolina Kabat

Aldrig tidigare har den svenska vindkraften producerat så mycket el på så kort tid som de senaste två veckorna. Totalt producerades knappt 600 gigawattimmar el vilket motsvarar 29 procent av den svenska vattenkraftsproduktionen under samma period. Under förra veckan passerades även fjolårets årsproduktion om 7,1 terawattimmar enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Vindkraften pressar elpriset och dess påverkan på systemet under blåsiga perioder blir alltmer tydlig. Med mer vindkraft kan vi dessutom öka exporten av koldioxidsnål elproduktion och minska utsläppen av växthusgaser på kontinenten, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Vecka 43 slogs ett nytt produktionsrekord för vindkraften med 320 gigawattimmar följt av 277 gigawattimmar förra veckan. Samtidigt sjönk spotpriset på el på den nordiska elbörsen Nord Pool från 36 öre/kilowattimmar under vecka 42 till 30 öre/ kilowattimmar vecka 44.

Elproduktionen från vindkraft hittills i år har nu passerat fjolårets totala årsproduktion om 7,1 terawattimmar och uppskattas i slutet av året att uppgå till 8,8 terawattimmar, enligt branschorganisationens senaste kvartalsprognos.