Estniska Nelija Energia söker nya investerare

"Windfarm” I Hanila, Estland. Foto: Olev Mihkelmaa

Under de närmaste månaderna undersöker Nelja Energia, Baltikums största vindkraftföretag, möjligheterna att finna nya investerare och få fram friskt kapital från internationella finansmarknader.

Enligt Martin Kruus, ordförande i företagsstyrelsen, beror det ökade behovet av att hitta nya investerare och ytterligare kapital på företagets utomordentligt snabba utveckling.

- Under de senaste åren har vi expanderat snabbt i alla tre baltiska länderna. Under sommaren öppnade vi Litauens största vindkraftspark, med en kapacitet på 39,1 MW, och i augusti, i kooperation med Eesti Energia, öppnade vi en 45 MW vindkraftpark i Paldiski. Vi förvärvade nyligen också en nationell upphandling, som går ut på att upprätta en ny 60 MW vindkraftspark i Litauen. Under de närmaste två tre åren, måste vi investera omkring 200 miljoner euro i bolagets fortsatta utveckling. För att smidigare kunna förverkliga våra planer är det vettigt att exempelvis öka antalet aktieägare, förklarade Kruus.

Nelja Energia är därmed en ledande vindkraftoperatör i Baltikum med representationer i nordiska länder och i den estniska huvudstaden. Företaget har investerat 400 miljoner euro i alla baltiska länder.

Källa: Estniska Vindkraftföreningen (EWPA)