Ingen vindkraftpark i Ljusne/Vallvik

Foto: Samkraft

Samkraft lägger ned planerna på en vindkraftpark mellan Ljusne och Vallvik i Söderhamns kommun. Omsorg om den lokala miljön och påverkan på Ljusnans fågelliv gör att energibolaget väljer att prioritera andra vindkraftprojekt.

Vindkraftprojektet Ljusne/Vallvik, cirka 12 kilometer söder om Söderhamn, skulle bli Samkrafts första vindkraftetablering i egen regi. Projekteringen påbörjades 2008 och i augusti förra året lämnade bolaget in ansökan om bygglov för fem vindkraftverk till kommunen. Verken beräknades kunna ge en årsproduktion på drygt 29 000 megawattimmar, motsvarande årsförbrukningen för 1 450 eluppvärmda villor.

− Vi fäster stod vikt vid att våra etableringar ska ske i samklang med lokala förutsättningar i varje område, förklarar Mikael Johansson, Samkrafts VD. I det här fallet blir miljöpåverkan för stor för att motivera projektet. Våra undersökningar visar att det blir svårt att förena vindkraft med det fågelliv som finns kring Ljusnans mynning. Vi väljer därför att lägga ned projektet och istället fokusera på de andra etableringar vi utvecklar. Samkraft utvecklar i dagsläget sju vindkraftetableringar i Gävleborgs län och har tre projekt i drift. Målet är att ha 100 megawatt installerad vindkraft innan utgången av 2016.