Studie visar på förbättringsmöjlighet inom vindkraft

Foto: Vattenfall

En studie vid University of Delaware i USA har visat att hur man placerar vindkraftverk till havs har avgörande betydelse för produktionen. Genom att placera verken ordnat i förhållande till varandra, istället för på rad som idag, kan produktionen öka med 33 procent.

I studien, utförd av the Atmosphere and Energy Research Group, jämfördes prestationen mellan den svenska vindkraftparken Lillgrund på 110 megawatt, som är arrangerad i en rutlik layout, med sex olika alternativa konfigurationer.

Projektet startades 2007. Sex alternativ testades i en datasimulation där varje simulation tog flera veckor att genomföra.

De scenarior där vindturbinerna inte var i räta linjer var mest effektiva visade studien.

Med den nya layouten där turbinerna är vända mot vinden och där avståndet mellan raderna ökat kan vindkraftverken producera upp till en tredjedel mer.