IHC Merwede anordnar årets Expert Challenge

Foto: sxc

IHC Hydrohammer, IHC Handling Systems och IHC Sea Steel, affärsenheter på IHC Merwede, kommer att anordna årets Expert Challenge på EWEA Offshore i Frankfurt, Europas största offshore vindkonferens.

Genom att delta på Expert Challenge kommer leverantörer inom offshorebranschen att utmanas i hur mycket de vet om hur man på bästa sätt drar ner kostnaderna utan att minimera prestanda vid installationen av fundament för offshorebruk

IHC Hydrohammer, IHC Handling Systems och IHC Sea Steel är mycket framgångsrika inom området.