Samsung testar prototyp på Narec

Narec. Foto: Max Parker

Nacellen och drivlinan på Samsungs prototyp, den 7 megawatt havsbaserade turbinen, testas nu på den nya anläggningen the National Renewable Energy Centre's (Narec) i Blyth i Storbritannien.

Turbinen som kommer att vara bland de största i världen, är avsedd att användas i något av Storbritanniens intresseområden för havsbaserad vindkraft.

Testningen kommer att gå ut på att simulera riktigt dåliga förhållanden med vindar upp till 67 meter per sekund.

Anläggningen öppnades nyligen och Samsung var den första tillverkaren att utnyttja testcentret som är designat för att stödja vindindustrin i utvecklingen av den havsbaserade vindkraften så att den kan bli mer konkurrenskraftig på marknaden.