GE har släppt ny turbin

Foto: GE

GE har släppt en ny 3,2 megawatt turbin för driftsättning i Storbritannien, Irland och Turkiet.

Den nya turbinen 3.2-103 liknar 2.5 megawatt turbinen och är utformad för att ge bättre avkastning samtidigt som den ska klara de höjdrestriktioner som finns i Storbritannien och Irland. Modellen finns tillgänglig i utföranden mellan 70 till 98 meter i navhöjd.

Turkiet är också en lämplig marknad för denna modell.

Modellen använder industriellt internet för att turbinerna ska kunna kommunicera med varandra och en central server för att förutse variabler i vinden och därmed kunna öka avkastningen.

Turbinen är också utrustad med ett lagringsutrymme vilket medför att turbinen kan svara på förändringar i utbud och efterfrågan.