Tripnet investerar i vindkraft

Foto: Patrick Miller

Hostingföretaget Tripnet har tröttnat på att betala för dyr el som dessutom smutsar ner miljön. I stället investerar bolaget i ett eget vindkraftverk för att driva sina datahallar och för att säkra ett lågt elpris, skriver It 24.

Tripnet satsar mångmiljonbelopp på att producera sin egen, miljövänliga el från ett eget vindkraftverk, som de kommer att äga tillsammans med tio andra företag. Enligt Tripnets vd Ulf Persson har bolaget tre datahallar i drift i Göteborgsområdet som kommer att drivas med egenproducerad el till en kostnad som kommer att ligga cirka 20 procent under i pris jämfört med el som produceras på vanligt sätt. Det vindkraftverk som Tripnet blir delägare i kommer att producera cirka 8 miljoner kilowattimmar per år, vilket räcker för att värma upp mellan 300 och 400 villor. Tripnet har tecknat förvärvsavtal med vindkraftbolaget O2, som kommer att etablera vindkraftverket i en vindpark med totalt nio verk på Bösjövarden i Mora kommun i Dalarna. Tripnets vindkraftverk är planerat att tas i drift till sommaren 2014.