Gothia Vind har fått tillstånd i Åmål

Foto: Gothia Vind JD AB

Gothia Vind JD AB har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att uppföra vindpark Kingebol, som omfattar sex vindkraftverk av storleksordningen 3 megawatt och med en maximalhöjd på 200 meter i Åmåls kommun.

Parkområdet för vindpark Kingebol är beläget några kilometer norr om Ånimskog i närheten av E 45. Genomförda vindmätningar har visat att det är goda vindförutsättningar i området. Nästa steg för vindpark Kingebol är att påbörja förberedelser för byggprocessen.

Byggstart planeras ske tidigast under nästa år. Tidsplanen är starkt beroende av elnätsanslutningen.

– Vi är mycket nöjda med att processen med uppförande av vindparken Kingebol har kommit så här långt. Tillståndet från Länsstyrelsen är på plats och förberedelserna med byggprocessen har påbörjats. Om elnätsanslutningen löses enligt plan har vi sex vindkraftverk i drift inom två år, kommenterar Gunnar Eriksson, VD Gothia Vind.

Tillståndet vann laga kraft 23 augusti.