Välbesökt Vind 2013 täckte in hela vindsektorn

Nästan 70 aktörer inom vindkraftbranschen ställde de ut på Vind 2013. Många knöt intressanta kundkontakter.
Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi, ser Vind 2013 som ett mycket lyckat arrangemang. Foto: Baldur Bragson

Vind 2013, som arrangerades på Stockholm Waterfront den 23-24 oktober, täckte in det mesta som har bäring på Vindkraft.  Smarta elnät, integration av förnybar el och finansiering är bara några exempel från det intressanta seminarieprogrammet.

Vind 2013 lockade hundratals besökare och 67 utställare.

– Jag är mycket nöjd med Vind 2013, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi, som arrangerade konferensen. Den var spetsigare än fjolårets konferens med många bra frågor och svar.

Det inledande samtalet mellan Maud Olofsson, före detta näringsminister, ärkebiskop Anders Wejryd och välfärds- och klimatdebattören Anders Wijkman kännetecknades av en samsyn kring energifrågorna. Klimat- och energifrågorna måste få en framskjuten plats på agendan inför valet 2014 om vi ska nå klimatmålet och väljarna måste driva på politikerna, slog trion fast.   

Gigantisk investering

Supergrid är framtidens paneuropeiska kraftnät för att integrera produktionen av förnybar el i Europa. Nätet ska också transportera el och balansera produktionen mot det aktuella behovet.

– Den första utbyggnadsetappen startar troligen runt år 2020 och ska preliminärt omfatta England, Tyskland, Belgien och Norge, berättar Ana Aguado, vd för Friends of the Supergrid och en av talarna på Vind 2013. Etapp 1 innebär en investering på runt 28 miljarder Euro.

Smarta elnät omfattar hela fältet från kraftelektronik och ny teknik i transmissionsnätet till nya produkter och tjänster baserade på informationsteknik, kunskap om energiflöden och styrmöjligheter ute hos slutanvändarna.

– Smarta elnät är en förutsättning för att kunna ställa om till ett hållbart energisystem, där vindkraften har en viktig roll, framhöll Maria Khorsand, vd för Sveriges Tekniska forskningsinstitut.

Vindkraft en investering

AP Fonderna har gott om pengar och en lång investeringshorisont. De är därför intressanta som investerare i den kapitalintensiva energisektorn.

– Men staten måste ser över det regelverk som styr institutionernas investeringsmöjligheter, menar Per Witalison, vd för vindkraftprojektören Eolus. En regeländring är angelägen, eftersom omställningen till hållbar energi är en önskad utveckling från statens sida. Där kommer vindkraften att bli ett stort bidrag i energimixen.

 

I nummer 6 av Nordisk Energi finner du ett fylligt reportage från Vind 2013.