Stor vindkraftspark väster om Skillingaryd och Vaggeryd år 2018

Foto: sxc

HS Kraft AB och Havgul clean energy AS har tillsammans med ett stort antal markägare väster om Skillingaryd och Vaggeryd genomfört Dialogmöte med syfte att i ett tidigt skede diskutera ambitioner och förutsättningar för Vaggeryds Vindbrukspark. Projektet är i miljardklassen och kallas Vaggeryds Vindbrukspark och beräknas omfatta ett 30-tal vindkraftverk mellan Ljungberg i syd och Uddebo i norr.

Vaggeryds Vindbrukspark är ett unikt vindbruksprojekt som från grunden startats av markägarna i den lokala bygden. Projektet startade i liten skala 2011 och har nu växt till ett större bygdeprojekt som drivs av HS Kraft AB och Havgul clean energy AS. Det har även etablerats en arbetsgrupp av lokala markägare som är delaktiga i utvecklingsarbetet. För närvarande pågår ett arbete med att utreda projektets potential och omfattning.

Som en del i detta arbete bjöds cirka 200 fastighetsägare, grannar och närboende, samt politiker i Vaggeryds kommun in till Dialogmöte.

-Vindbruk ser vi markägare som ett tredje ben jämte skogsbruk och lantbruk som en bra möjlighet till landsbygdsutveckling. Det ska vara möjligt för alla som vill att arbeta, bo och leva på landsbygden. Därför är det viktigt att vi driver frågor som förbättrar miljön, service och infrastruktur och i detta spelar vindbruket en viktig roll, säger Erling Abrahamsson som är en av initiativtagarna till projektet och numera sammankallande förarbetsgruppen.

– Det är mycket intressant och positivt att ett sådant här projekt blir initierat av markägarna. Dialogmötet visade dessutom att stora delar av bygden står bakom projektet om att bidra till att utveckla den förnybara energin, säger Havguls projektledare Helge Toft.

– Ett unikt vindbruksprojekt som vid dialogmöte bekräftar att det finns ett brett och starkt stöd för förnyelsebar energi hos markägarna och att skapa värde med vind till gagn för miljön och för bygden, säger Håkan Wallin, VD vid HS Kraft AB. Vaggeryds Vindbrukspark beräknas kunna vara driftsatt senast 2018.