Vattenfall lägger ner vindprojekt i Forsmark

Foto: Vattenfall

Vattenfall väljer att lägga ner vindkraftprojektet vid Biotestsjön i Forsmark eftersom sannolikheten att få tillstånd att bygga vindkraftparker i områden med rovfågel minskat ytterligare.

– Som rättspraxis ser ut idag är chansen att få tillstånd för en vindkraftpark vid Biotestsjön i Forskmark mycket liten. Vattenfall väljer därför att lägga ner projektet, säger Eva Vitell, projektutvecklingschef för Vattenfalls vindkraftprojekt på land i Sverige.

Vattenfalls vindkraftprojekt i Forsmark har pågått sedan år 2007. De invändningar som finns mot projektet berör främst risker för havsörnsbeståndet i området. Vattenfall har initierat och genomfört två helårsstudier med en tredje pågående studie vid Biotestsjön för att bättre förstå havsörnarnas flygbeteende och därmed kunna bedöma risken för påverkan på havsörnspopulationen.

– Våra studier visar att samexistens mellan vindkraft och havsörnar är möjlig i Forsmark, området har mycket goda vindförhållanden, det är utpekat som riksintresse för vindbruk och är redan påverkat av storskalig elproduktion och infrastruktur. Men som rättspraxis har utvecklats ser vi ändå ingen möjlighet att driva projektet vidare, säger Eva Vitell.

Vattenfall slutför havsörnsstudien i Forsmark trots att vindkraftprojektet läggs ner. – Mer kunskap om örnars flygbeteende kan bidra till en faktabaserad diskussion om samexistens mellan vindkraft och havsörn, säger Eva Vitell.