Vestas avisningssystem förbättrar produktion i kallt klimat

Foto: Vestas

Vestas avisningssystem (VDS) förbättrar förutsättningarna för vindkraftverksamhet i kallt klimat.

Enligt BTM World Market Update 2012 kan nedisning av turbinbladen försämra ett vindkraftverks årliga produktion med mer 20 procent. VDS har utvecklats för att upptäcka och avlägsna is på turbinblad så att vindkraftverket kan bibehålla sin produktionskapacitet.

VDS är en aktiv avisningslösning som vid upptäckten av is blåser varm luft i bladen. Den varma luften värmer bladets mest kritiska punkter för att effektivt avlägsna isbildningen.

Vestas har framgångsrikt testat en konceptlösning för avisning i Kanada under föregående vinter. Den första VDS prototypen har installerats på en sajt i Sverige och kommer att prövas under kommande vinter.

Vestas har redan fått en beställning på fyra VDS-enheter som ska installeras på ett projekt i Österrike 2014.