Tillstånd klara för tre vindparker

Foto: sxc.hu

Tre av de sex planerade vindparker som Statkraft SCA Vind AB vill bygga i Jämtland och Västernorrland har nu vunnit laga kraft. De vindparker som nu står inför detaljprojektering innebär ca 100 vindkraftverk med en samlad effekt på cirka 250 MW.- Vi är idag mycket glada över att tillstånden vunnit laga kraft. Processen för vindparkerna har varit lång, men vi har haft ett mycket gott samarbete och stöd från de flesta berörda parter i området, säger Jakob Norström, vd för Statkraft SCA Vind AB. Vi kommer nu att gå vidare med detaljprojekteringen av de tre vindparkerna och kommer under året att ha underlag för ett investeringsbeslut.Vindparken Mörttjärnberget ligger i Bräcke kommun och omfattar 40 vindkraftverk. Vindpark Stamåsen ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner och har fått tillstånd för 50 vindkraftverk. Raftsjöhöjden i Strömsunds kommun har tillstånd för 10 vindkraftverk.I december 2008 lämnade Statkraft SCA Vind AB in ansökningshandlingarna för att få bygga sex vindparker i Jämtland och Västernorrland. Tillståndsansökningarna godkändes av Länsstyrelsernas miljöprövningsdelegation i början av 2010. Samtliga ansökningar överklagades sedan till Miljödomstolen. I december 2010 lämnade Miljödomstolen sitt godkännande för alla vindparker med vissa restriktioner utifrån rennäringens intressen. Jovnevaerie sameby överklagade beslutet för Mörttjärnberget, medan besluten för Stamåsen och Raftsjöhöjden vann laga kraft.För vindparkerna Bjorkhojden--‐Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna hade både Statkraft SCA Vind AB och Jiingevaeries sameby överklagat Miljödomstolens beslut och Miljööverdomstolen har beviljat prövning i högre rätt. Denna prövning beräknas nu ta ett antal månader.- Vi är nöjda med att Miljööverdomstolen prövar de tre vindparkerna, säger Jakob Norström. De restriktioner som Miljödomstolen beslutat om för Bjorkhojden--‐Björkvattnet hade omöjliggjort projektet med konsekvenser även för flera andra vindparker.Samtliga sex vindparker motsvarar tillsammans det hittills största vindkraftsprojektet i Sverige och omfattar 460 vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på 2 400 Gwh – lika mycket som all vindkraft som finns i landet idag.