Arise överklagar kommunens nej till vindkraft i Trunnerup

Foto: Arise

Vindkraftsbolaget Arise Windpowers ledning är besvikna men stridslystna. De vill låta en domstol avgöra om det kan uppföras nya verk i Trunnerup i Skurups kommun, skriver Skånskan.

I veckan fick Arise Windpower avslag av myndighetsnämnden för miljö- och byggnad i Skurup. Företaget vill sätta upp tre vindkraftverk som är 150 meter höga på Rydsgårds gods på fastighet Trunnerup 4:16.Men det ville inte myndighetsnämnden.– Vi vill låta en domstol pröva om kommunen har gjort en riktig bedömning, säger Lars Fröding som är vice vd och operativ chef på Arise Windpower till Skånskan. Vindkraftsbolagets aktörer är inte så förvånade men besvikna på kommunens besked. Dialog har förts med kommunen ända sedan 2008. Då var planen att sätta upp nio verk på det område som kommunen hade utsett som lämpligt för vindkraft. Företaget ombads att göra en detaljplan på området och Sweco anlitades för att göra den. Efter det ombestämde sig kommunen och ville inte ha någon detaljplan. Antalet vindkraftverk minskade också successivt från nio till tre. Efter många samtal blev detta den första formella ansökan om förhandsbesked som bolaget har gjort. Både vd Peter Nygren och vice vd Lars Fröding tycker att det är ekonomiskt ohållbart att bygga vinkraftverk som är 100 meter höga. De anser att Skurups kommun kunde varit tydligare med att kommunen inte vill ha vindkraft alls istället för att sätta stopp för etablering på det här sättet. 

Bolaget vill att länsstyrelsen prövar saken eftersom varje ärende ska prövas enskilt och inte avgörs enkom mot bakgrund av en policy. Dessutom vill de ställa markägarens intressen mot kommunens eftersom de anser att de klarar kraven för att verksamheten inte ska vara störande.