Sidagaranti för förnybar el i Pakistan

Foto: Peat Bakke

Pakistan genomgår sedan flera år tillbaka den värsta energikrisen i landets historia. Den akuta energibristen skapar oro i samhället såväl som stagnation i den ekonomiska tillväxten. Nu ingår Sida ett avtal med Asian Development Bank som öppnar upp för investeringar i förnybar energi genom vindkraft.

Strömavbrotten i landet blir allt längre och produktionen i många industrier är stundtals nere i 50 procent av sin kapacitet. Energibristen undergräver hela den ekonomiska sektorn och har tagit hårt på jordbruksindustrin som livnär merparten av Pakistans fattiga befolkning.

Sida går nu, tillsammans med Asian Development Bank, in som garant på ett lån om 192 miljoner amerikanska dollar för projektet där Sidas del uppgår till högst 48 miljoner amerikanska dollar. Det kommersiella lånet öppnar för installation av två stycken 50 megawatt vindkraftsparker med mål att producera cirka 285 gigawattimmar per år till konkurrenskraftiga priser. Som en jämförelse motsvarar det nästan den el som varje år produceras vid Lillgrunds vindkraftspark i Öresund. Resultatet av projektet blir lägre elkostnader för befolkningen och mindre klimatpåverkan då det ersätter fossila alternativ. Genom CO2-certifikaten blir satsningen på inhemska vindresurser sannolikt även en intäktskälla för landet.

– Projektet kommer att främja utvecklingen av den privata sektorn i landet och, genom samfinansieringen med Asian Development Bank, skapa förutsättningar för tillväxt i ekonomin. Samtidigt innebär det också en riskdelning. En effektivare energiproduktion kan ge en grund för stabil ekonomisk utveckling som gagnar landets fattiga människor, säger Lena Ingelstam, chef för avdelningen för globalt samarbete på Sida.

I Pakistan är elektriciteten som genereras från inhemska vindkraftverk ofta billigare än de importerade alternativen och utbyggnaden av vindkraftssektorn är vital för fattigdomsbekämpningen i regionen. Att Sida går in som garant i projektet dämpar oron för investerare och skapar kontinuitet.

– Sidas garantier möjliggör långsiktig finansiering av infrastruktur i den krisande energisektorn, något som annars är svårt på grund av den politiska och finansiella risken i Pakistan. Vår ambition är att detta ska öka sysselsättningen i landet och långsiktigt minska fattigdomen, säger Lena Ingelstam.