Havsbaserad vindkraft skapar tusentals jobb i Danmark

Foto: Vestas

Offshoresektorn kommer de närmaste sex åren att stå för den största andelen av jobbtillväxt i Danmark. Det visar en ny analys från Region Syddanmark, rapporterar Børsen. För första gången har den samlade jobbpotentialen inom branscherna för olja och vindkraft till havs analyserats – och framtiden ser ljus ut.

– Danmark har en unik chans här och det finns förväntningar om betydlig tillväxt på dessa områden, säger Anders Eldrup vid branschföreningen Offshorenergy.dk, till Børsen.

Sammanlagt har 501 företag undersökts. Antalet anställda inom olje- och gasindustrin beräknas stiga från 15 700 år 2012 till 29 200 år 2020. Havsvindkraft väntas ge danskt näringsliv 10 000 nya jobb, vilket ger totalt 21 000 sysselsatta personer i branschen år 2020.

– Vi har uppnått en världsledande position för vindkraft och det kan utnyttjas, säger Eldrup.

Enligt analysen kommer den danska vindkraftsindustrin behöva inrikta sig mer mot export i framtiden.

– När det gäller vindkraft till havs kommer mycket av framtidens tillväxt att ske utanför landets gränser. Vi ser bland annat USA sätta upp vindkraftverk till havs efter dansk måttstock. Det innebär en uppmaning för danska företag att börja leverera till den amerikanska marknaden, säger Eldrup.