Enklare skatteregler för små elproducenter

Foto: Fortum

I ett yttrande till regeringen har Konkurrensverket kommenterat utredningen Beskattning av mikroproducerad el:s förslag för att underlätta för enskilda att leverera sin egen producerade el till nätet.

Konkurrensverket har inget att invända mot de förslag som gäller skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el som presenteras i utredningen men vill framhålla vikten av att utformningen av skattereduktionen följs upp och utvärderas.

Konkurrensverket stöder även förslaget om att dagens skattefrihet för el från vindkraftverk, som produceras av dem som inte yrkesmässigt levererar den, avskaffas och samordnas med regler som gäller för annan elproduktion som är undantagen från skatteplikt. Konkurrensverket stöder förslaget eftersom nuvarande regelverk kan snedvrida konkurrensen mellan el producerad från vindkraftverk och annan produktion av förnybar el.