Vattenfall köper vindkraftprojekt på Maltesholm

Foto: Vattenfall

Vattenfall har förvärvat vindkraftprojektet på Maltesholm utanför Kristianstad. Vindkraftparken kommer att omfatta 18 vindkraftverk och kunna producera el till cirka 25 000 hushåll. Projektet kommer att resultera i den största landbaserade vindparken i Skåne och därmed kunna ge ett ordentligt tillskott av förnybar el till elprisområde 4.

Planen är att bygga 18 vindkraftverk med en maximal höjd på 150 meter och en sammanlagd effekt på upp till 45megawatt.  I samband med förvärvet får projektet namnet Höge Väg vindkraftpark. – På Vattenfall ser vi möjligheten att förverkliga ett projekt i ett område med goda förutsättningar och starka vindar säger Eva Vitell, Vattenfalls chef för landbaserade vindkraftprojekt i Sverige.

Den fortsatta planeringen och projekteringen kommer nu att gå vidare i Vattenfalls regi men samarbetet med markägaren fortsätter. – Genom samarbetet med Vattenfall kan vi nu komplettera vår verksamhet på Maltesholm med vindkraft. Vindkraften kommer att bidra med en betydande mängd förnybar el till Kristianstads kommun och möjliggör fortsatta förutsättningar att förvalta kulturarvet på Maltesholm, säger Niclas Palmstierna, markägare på Maltesholm.

Med dagens effektiva vindkraftverk och med den vind som råder i området på Maltesholm kommer Höge Väg vindkraftpark att kunna förse upp till 25 000 hem med förnybar hushållsel.

Höge Väg vindkraftpark får sitt namn efter den stora väg som leder upp till Linderödsåsen från Kristianstadslätten. Vägen byggdes under 49 år på 1700-talet och är idag ett kulturminne.

Vattenfall har de senaste sex åren investerat drygt 40 miljarder kronor i vindkraft. I Sverige pågår bland annat bygget av Hjuleberg vindkraftpark i Falkenberg kommun som tas i drift nästa år.