Kraftkabel till Gotland beroende av bättre vindkraft

Foto: Jonas Söderström

Låga elpriser och dålig vind urholkar vindkraftens inkomster, skriver Gotlands Allehanda.

– De som har hög belåning har det jobbigt just nu, säger vindkraftskonsulten Andreas Wickman till Gotlands Allehanda.

Vindkraftsproducenternas intäkter har sjunkit från 70 till 50 öre per kilowattimme. Det beror på en överproduktion av el i Sverige som har lett till pressade elpriser.

– Vi står inför en helt ny verklighet och har helt andra kalkyler än tidigare, säger vindkraftssamordnaren Lars Thomsson.

Vidare skriver tidningen att Geab nyligen tecknade avtal med Svenska kraftnät om den kraftkabel till fastlandet som ska göra det möjligt att bygga ut vindkraftsproduktionen på ön. Det handlar om en investering på nästan fyra miljarder kronor och för att den ska komma till stånd krävs att det finns företag som är beredda att investera i vindkraften på ön.

– Kabeln kan äventyras om det inte finns projekt som räknar hem det. Det blir en utmaning för Gotland att få fram intressenter som vill bygga vindkraft som skapar underlag , säger Lars Thomsson.