Statkrafts nya testturbin blir högre än Oslo Plaza

Foto: Statkraft

Statkraft är just nu involverade i flera brittiska havsbaserat vindkraftprojekt, bland annat Doggerbank som ska bli Europas största. Statkraft letar därför en leverantör som kan tillverka en enorm vindturbin för just Doggerbank.

Koncessionstillstånd är sökt för en testturbin på 6 till 8 megawatt, med en tornhöjd på 130 meter och rotordiameter på 180 meter.

Teknologin för att tillverka en turbin av denna storlek är dock ännu inte mogen utan Statkraft vill bara försäkra sig om att hitta en leverantör som kommer att kunna leverera denna kostbara turbin.

Ambitionen med detta projekt är att bli ledande inom havsbaserad vindkraft men man ser inom Statkraft även behovet av att ta fram ny teknologi.  I dagsläget finns ett flertal intressanta leverantörer.

Enligt Statkraft dominerar Siemens detta segment för tillfället men de menar att det finns konkurrenter som till exempel Vestas, Alstom, Samsung, Mitsubishi och Areva.

Statkraft hoppas på att få ett koncessionsbeslut i slutet av detta år så att ett investeringsbeslut kan tas i början av 2014.

Testturbinen kommer att installeras i Smøla vindkraftpark i Norge.