Forskare tar fram starkare rotorblad

I IWES nybyggda testhall kan ingenjörerna framöver utsätta 90 meter långa rotorblad för extrema belastningar. Foto: Fraunhofer-IWES

Vindkraftverk blir större och större och diametern på deras rotorblad når snart upp till 180 meter. Det ökar behovet av allt större testriggar som kan ta emot och bära bladen under en lasttest. En av de största experimentella testriggarna, för vindkraftblad som mäter upp till 90 meter i längd, har nyligen tagits i drift i Tyskland.

Fraunhofer-institutet för vindkraft och energiteknik (IWES) i Bremerhaven testar och iordningställer dessa uppförstorade rotorblad.  IWES invigde nyligen en ny anläggning med möjlighet att testa upp till 90 meter långa rotorblad. Det centrala inslaget i den nya testanläggningen blir ett mobilt betongblock som består av1000 ton stål och armerad betong.

För att kunna luta blocket används hydrauliska och andra cylindrar för att placera bladet på det önskade stället eller i en viss nödvändig position. 

Den nya testanläggningen används inte enbart för att testa extrema belastningar, utan också för att simulera de cykliska krafter som har verkan på rotorbladen när de roterar pådrivna av hårda vindar.