Riksbyggen och Bixia i samarbete

Foto: sxc.hu

I tio år har Riksbyggen arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Arbetet som startade med en lista på 40 åtgärder har nu kommit fram till den sista punkten, vilken är att investera i vindkraftsproduktion och därigenom bli självförsörjande för sitt eget elbehov.

– Tack vare vårt samarbete med Bixia och delägarskap i vindkraftsverk kan vi nu erbjuda samtliga föreningar inom Riksbyggen ett elavtal med 100 procent vindkraftsel, säger Kjell Berndtsson, Energichef på Riksbyggen.

Genom Riksbyggens delägarskap i vindparken Fredrikstad som sköts av Bixias systerbolag Bixia ProWin AB är tanken att Riksbyggen nu ska producera lika mycket el som de konsumerar. Det har blivit en viktig hörnsten i arbetet med såväl den egna elanvändningen som slutkundens elanvändning. Riksbyggens projekt energi har blivit mera hållbarhetsinriktat såväl tekniskt som beteendemässigt.

– Förutom att vi kan erbjuda Riksbyggen att investera i vindkraft har vi arbetat fram ett ramaavtal som skapar möjligheten för samtliga föreningar inom Riksbyggen att handla sin el från 100 procent vindkraft. Målet med ramavtalet är att föreningarna skall få ett stabilt elpris över tid till konkurrenskraftiga villkor, säger Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning på Bixia.

– Vårt ägande i vindkraftverk är uppbyggt genom andelar i vindkraftsparken Fredriksdal utanför Nässjö. Bixia ProWin sköter allt som berör driften, säger Kjell Berndtsson.