Vindkraftsanläggningen på Kyrkberget tas i drift

Foto: Morguefile

Nu överlämnar Nordisk Vindkraft AB Kyrkberget Vindkraftsanläggning i Dalarna till Jämtkraft. Anläggningen har nu i sin helhet överlämnats till Jämtkraft, för att leverera el till Jämtkrafts kunder under minst 25 år. Tio stycken vindkraftverk från Siemens 2,3 MW har byggts på Kyrkbergets höjder i Venjan väster om Mora.

– Vindkraften på Kyrkberget är en del i Jämtkrafts offensiva satsning på förnybar elproduktion och en del av vårt långsiktiga miljötänkande. Det känns jättespännande att nu ta formellt ta över parken, säger Tommy Borgh, Affärsområdeschef för Elproduktion på Jämtkraft.Kyrkbergets vindkraftpark kommer att ge omkring 73 gigawattimmar el per år. Jämtkraft räknar med att det kommer att behövas 2-3 helårsanställda för drift och underhåll av vindkraftparken.