Invigning av Eons vindkraftpark utanför Öland

Foto: Eon

Under fredagen 27 september invigde it- och energiminister Anna-Karin Hatt Eons havsbaserade vindkraftpark utanför Kårehamn på Öland. Parken, som kan försörja halva Ölands befolkning med hushållsel, är den största i den svenska delen av Östersjön.

Nu producerar Eons vindkraftpark i havet utanför Kårehamn, förnybar energi – och det av den vind som blåser över Östersjön. Investeringen på drygt en miljard kronor omfattar 16 verk och har tagit 1,5 år att bygga.

Kårehamn kommer ersätta bland annat kolkraft och kan därmed minska utsläppen av koldioxid med 100 000 ton årligen.

– Den här satsningen ligger helt i linje med vad vi vill uppnå genom att öka andelen förnybar energi i det svenska energisystemet och den möjliggjordes tack vare smart elnätsteknologi, säger Eon Sveriges koncernchef Jonas Abrahamsson och pekar på vikten av att Sverige har rätta förutsättningar för att producera och transportera förnybar energi.

Det finns ett nationellt planeringsmål om att det ska vara möjligt att bygga ut 30 terawattimmar vindkraft till 2020. Med Kårehamn i drift är vi ett steg närmare det målet. Något som är extra aktuellt idag då FNs klimatpanel presenterar sin delrapport kring klimatfrågan.

– För att minska beroendet av storskaliga energikällor och fossil energi, för att öka vår försörjningstrygghet och stärka svensk konkurrenskraft, behöver vi bygga ut ett starkt tredje förnybart ben i vår energiproduktion. Kårehamns havsbaserade vindkraftpark bidrar tydligt till det. Tack vare Kårehamn kommer Sverige att få mycket ny förnybar el, samtidigt som Öland får värdefull hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.