Låneprogram för miljöinvesteringar lanseras

Foto: sxc

Sparbanken Nord och Nordiska Investeringsbanken (NIB) har tecknat ett låneavtal på totalt 170 miljoner svenska kronor (20 miljoner euro). Lånet har en återbetalningstid på sju år, och är avsett för vidareutlåning till små och medelstora företag samt till miljöinvesteringar i norra Sverige.

Lånemedlen ska vidareutlånas till lokala små och medelstora företag, av vilka de flesta verkar som underleverantörer inom gruvdrift och skogsavverkning. Låneprogrammet riktar sig även till miljöinvesteringar med syfte att minska koldioxidutsläpp eller näringsutsläpp till Östersjön. Lämpliga lokala projekt är till exempel installation av vindkraftverk, investeringar i energieffektivitet för detaljhandelskunder samt avloppsvattenrening.