O2 överklagar avslag om vindkraftsetablering

Foto: O2

19 september skedde domstolsförhandlingen där bolaget O2 Vindkompaniet överklagat länsstyrelsen Dalarnas beslut att avslå ansökan om vindkraftsetablering på Orrberget och Stensvedberget, i Ludvika kommun, skriver dt.

Enligt dt är det nu mark- och miljödomstolen som avgör om det blir några vindkraftverk eller inte.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Dalarna beslutade i december förra året att avslå ansökan om att få sätta upp tio vindkraftverk.

Men bolaget överklagade beslutet och under torsdagen hölls förhandlingen i Stadshuset i Ludvika.

Jan Olof Dahlin, projektledare på O2 Vindkompaniet, förkastade argument om att de tio vindkraftverken skulle medföra ljudnivåer som stör boende eller sådana som befinner sig i området för rekreation.

– En boende kommer precis vid 40-decibels gränsen om det blåser norrifrån, vilket är ovanligt, och om det inte finns skog som dämpar, men det finns det, säger Dahlin.

Motparten länsstyrelsen var relativt tystlåten under förhandlingen, men Eva Staffanson säger bland annat:

– Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det påverkar området på ett sätt som ej är acceptabelt.

En annan aspekt av vindkraftsetableringen som lyftes under förhandlingen var hur tjädern påverkas.

Från bolagets sida säger man att man tittat på tjäderfrågan både i år och föregående år, genom att låta en ornitolog på plats undersöka hur många tjäderpar som lever i området.

Ornitologen kom fram till två, kanske tre, tuppar.

Göran Rönning, ordförande i Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna, var på plats under domstolsförhandlingen och han höll inte med om den siffran.

– Vid lekplatsen på Orrberget finns åtta tuppar, säger han.

Från kommunens sida backar man upp etableringen av vindkraftverk på Orrberget och Stensvedberget. Däremot berättar kommunens planarkitekt Torkel Berg att man vid ett vindkraftverk på Saxberget funnit två döda tjädrar. Om de avlidit från en kollision med ett av vindkraftverken eller av andra orsaker är dock oklart.

Om domstolen tar hänsyn till tjäderfrågan i domslutet är osäkert, då den från början inte funnits med i ärendet.

Efter förhandlingen åkte representanter från mark- och miljödomstolen, tillsammans med parterna, till platsen för den tänkta vindkraftsetableringen.

En dom väntas komma om två till tre veckor.