Gothia Vind får tillstånd för vindpark i Åmål

Foto: Marcus Samuelsson

Gothia Vind JD AB har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att uppföra Vindpark Kingebol, som omfattar sex vindkraftverk om totalhöjd 200 meter i Åmåls kommun. Gothia Vind JD AB ägs av Gothia Vind AB (50 %) och japanska Green Power Development Holding (GPDH) (50 %).

Parkområdet för Vindpark Kingebol är beläget några kilometer norr om Ånimskog i närheten av E 45. Tillståndet vann laga kraft 23 augusti.

Genomförda vindmätningar har visat att det är goda vindförutsättningar i området. Nästa steg för Vindpark Kingebol är att påbörja förberedelser för upphandling inför byggprocessen.

Byggstart planeras ske tidigast under nästa år. Tidsplanen är starkt beroende av elnätsanslutningen.