Hallstahammar och Köping får stöd för vindkraft

Foto: sxc.hu

Hallstahammars och Köpings kommuner har beviljats 450 000 kronor från Boverket som stöd för planering av vindkraft. Syftet med projektet är att göra en utvärdering för att redovisa förutsättningarna för vindkraft i kommunerna, skriver VLT.Arbetet i projektet ska leda fram till en landskapsanalys och en gemensam policy för vindkraft.Den utredning som ska göras inom projektet ska titta närmare på vilka områden som kan vara mest lämpliga för vindkraft ur vind- och miljösynpunkt. Ett område som anses tänkbart är i gränsen mellan de båda kommunerna.En rapport ska skickas till Boverket senast 1 november i år.