ABB driftsätter anslutning av Thornton Bank

Foto: ABB

Kraftlänk till fastlandet ska transportera 325 megawatt ren vindel att integreras i det belgiska elnätet.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har framgångsrikt driftsatt kraftlänken som ansluter en av Europas största havsbaserade vindkraftparker till det belgiska elnätet. Vindkraftsprojektet Thornton Bank, som har byggts för det belgiska företaget C-Power NV, slutfördes enligt tidtabell.

Den nu driftsatta kraftlänken är en del av utbyggnaden av Thornton Bank. I den första fasen installerades sex vindturbiner med en total effekt av 30 megawatt, vilka anslöts till fastlandet via en temporär länk från ABB. Den andra och tredje byggfasen omfattade ytterligare 48 vindturbiner samt anslutning av hela parken med en effekt av totalt 325 megawatt. Plattformen med transformatorstationen som samlar in och överför elkraften till den belgiska kusten ligger 30 kilometer ut i Nordsjön.

Som en del av det nyckelfärdiga projektet har ABB ansvarat för systemkonstruktion, tillverkning, leverans och driftsättning av sjökabeln, det landbaserade kabelsystemet samt den havsbaserade transformatorstationen och plattformen den står på. Vindturbinerna är anslutna via mellanspänningskablar på havsbotten till omriktarstationen, där spänningen höjs till 150 kilovolt för vidare överföring till fastlandet. Elektriciteten matas därefter in i elnätet vid Slijkens transformatorstation i Bredene, cirka 3 kilometer in i landet. Vindkraftparken har kapacitet att generera mer än 1 000 gigawattimmar el per år, vilket motsvarar årsförbrukningen hos runt 300 000 hushåll i Belgien. Parken kommer att bidra med runt 7 procent av Belgiens åtagande om förnybar energi till 2020. Med hjälp av Thornton Bank kommer utsläpp av runt 415 000 ton koldioxid att kunna undvikas, motsvarande utsläppen från ett konventionellt gaseldat kraftverk.

”Att integrera förnybara energikällor i elnätet har mycket hög prioritet i Europas strävan att balansera behovet av elkraft med minsta möjliga miljöpåverkan”, säger Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems. ”Det nära samarbetet med C-Power, i kombination med ABB:s teknik samt lokala kompetens och erfarenhet, var avgörande faktorer för det lyckade genomförandet av projektet.”