Cresto tar säkerheten till nya höjder

Foto: sxc.hu

Nu lanserar svenska Cresto en nyutvecklad räddnings- och evakueringsutrustning för vindkraftsverk, lyftkranar och andra områden där det kan uppstå behov av snabb evakuering på hög höjd. Lösningen heter ResQ DD och klarar nedfirningsvikter upp till 280 kg och höjder upp till 600 meter.

– Med ResQ DD går vi flera steg längre än vad dagens branschstandard kräver. Idag används vanligtvis en räddningsutrustning som klarar 150 till 200 kilo och 150 meter. Det överträffar ResQ DD med råge, säger Patrik Malterling som är vd på Cresto AB.

ResQ DD används för att säkert kunna evakuera personal som vid olycka eller av annan anledning inte kan ta sig ner på egen hand. Genom att koppla samman vinsch, axel och bromstrumma direkt med varandra, kan ResQ DD (där "DD" står för just Direct Drive) stoltsera med stark prestanda.

– Genom innovativa tekniska lösningar klarar vårt nya system 280 kilos belastning och höjder upp till hela 600 meter. Systemet är tillräckligt starkt för att vara godkänt för minst två fullvuxna personer. Därmed uppfyller vi kraven i den nya versionen av EN 341 och framtida branschkrav redan idag, berättar Patrik Malterling.

Cresto har levererat räddningsutrustningar till den globala vindkraftsindustrin i över 15 år. All tillverkning och utveckling sker på plats i svenska Halmstad.

– Vi utgår alltid från användaren. ResQ DD är inget undantag. Den är designad i nära samarbete med professionella höghöjdsarbetare och hårdtestad för uppgifterna då kraven och insatserna är som allra högst, avslutar Patrik Malterling.