Vindkraft omvandlas till gas i ny anläggning

Foto: Audi

I norra Tyskland finns idag mer vindkraft än vad elnätet kan ta emot när vindkraftverken producerar som mest. Tyskland testar därför en ny metod för lagring av överskottsenergin från vindkraft; där el används för att spjälka vatten till vätgas.

Under sommaren invigde Audi en pilotanläggning i Werite men även Eon har startat en pilotanläggning i Falkenhagen. Båda anläggningarna omvandlar vatten till vätgas genom elektrolys. Men medan Eon skjutsar in vätgasen i naturgasnätet låter Audi vätgasen reagera med koldioxid för att bilda metan, som sedan används som drivmedel.

Från vatten till metan

I Audis pilotanläggning sker processen i två olika steg: electrolys och metanisering. I första steget används överskottet av grön el från bland annat vindkraftverk för att bryta ner vatten till syre och väte i tre elektrolyser.

För tillfället och i avsaknad av infrastruktur, genomförs ett andra processteg direkt: metanisering. Vätet får då reagera med koldioxid för att producera syntetisk metan, eller Audi e-gas. Den är nästan identiskt med fossil naturgas och kommer att distribueras till tankstationerna via redan existerande infrastruktur. Under hösten 2013 räknar man med att kunna tillföra Audi e-gas i det tyska naturgasnätet.

Audis e-gasanläggning kommer att producera omkring 1 000 ton e-gas per år och binder därmed omkring 2800 ton koldioxid kemiskt. Det är ungefär lika mycket som absorberas av en skog med över 200 000 bokträd under ett år.

Även i själva produktionen har man priorieterat ett effektivt energiflöde. Överskottsvärmen som bildas under metaniseringen används som processenergi i den närliggande biogasanläggningen, vilket minskar den totala energiförbrukningen avsevärt. I gengäld tillförs högkoncentrerad koldioxid från biogasanläggningen, vilket krävs för utvinning av e-gasen. Koldioxiden fungerar därmed som ett råmaterial och släpps inte ut i atmosfären.