Fastighetsvärden påverkas inte av vindkraft

Foto: Siemens

 

En studie om vindkraftsparker och fastighetsvärden har kommit fram till att det inte finns något negativt samband mellan just vindkraften och fastighetsvärden.

Studien gjordes av Lawrence Berkeley National Laboratory och i den ingår mer än 50 000 försäljningar av fastigheter nära 67 vindkraftverk i 27 counties i nio amerikanska delstater.

Detta var den andra av två genomförda studier om vindkraft och fastighetsvärden. Båda studierna har kommit fram till att inget statistiskt belägg finns för att vindkraftverk har haft någon mätbar effekt på fastigheters försäljningspriser.