ABB installerar omriktarstation i Nordsjön

Foto: ABB

ABB har installerat en havsbaserad omriktarstation i Nordsjön med världens högsta spänningsnivå. Växelström som genereras vid tre vindkraftparker utanför Tysklands kust ska omvandlas till högspänd likström (HVDC) på plattformen till havs för att sedan överföras till fastlandet.

Omriktarstationen med en spänning på 320 kilovolt har en överföringskapacitet på 800 megawatt, vilket gör den till världens mest kraftfulla i sitt slag.

Under en tre dagars insats, transporterades den 9 300 ton tunga plattformen inklusive omriktarstationen ut till havs på en pråm och lyftes upp på en stålkonstruktion cirka 75 kilometer utanför den tyska kusten.

– Att få en så stor plattform på plats är ett av de mest komplexa momenten i leveransen av överföringslänkar till havs och kräver ett noggrant samarbete mellan de många inblandade parterna, säger Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems. Det här är en viktig milstolpe i arbetet att leverera den HVDC-baserade vindkraftslänken DolWin1 och vi är nöjda att det gick som planerat.

ABB har ansvar för det nyckelfärdiga projektet inklusive systemkonstruktion, tillverkning, leverans och installation av vindkraftslänken. Detta inkluderar även omriktarstationen till havs, sjö- och landkabelsystemen samt omriktarstationen på land. I systemet ingår den senaste generationen av ABB:s halvledare, som säkerställer högre tillgänglighet och lägre förluster.