Ökad förlust för Vestas

Foto: Vestas

Det danska vindkraftbolaget Vestas Wind redovisar ett resultat efter skatt på -62 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2013 (-8). Nettoomsättningen uppgick till 1.185 miljoner danska kronor (1.611). Väntat var ett resultat efter skatt på -12,5 miljoner och en omsättning på 1.329 miljoner, enligt SME Direkts prognossammanställning. I kvartalsresultatet ingick omstruktureringskostnader om 21 miljoner kronor (22), jämfört med väntade 9,1 miljoner. Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev -9 miljoner kronor (18). Väntat var där -1,0 miljon kronor. Resultatet före skatt blev -38 miljoner kronor (-5). Enligt SME Direkt väntades -16,2 miljoner i resultat före skatt. Vestas upprepar sin prognos för helårets leveranser om 4-5 gigawatt. Vestas upprepar även att intäkterna väntas uppgå till minst 5,5 miljarder euro 2013 samt att ebit-marginalen ska uppgå till minst 1 procent före engångsposter. Bolaget spår vidare att det fria kassaflödet kommer att uppgå till minst 200 miljoner euro för 2013, att jämföra med tidigare prognos om ett positivt fritt kassaflöde i år. Med ett starkt fotfäste i USA och en tilltagande marknadstillväxt förväntar sig Vestas en betydlig orderingång på den amerikanska marknaden under det andra halvåret i år. Vestas fortsätter vidare att minska antalet anställda, som inte ska överstiga 16.000 stycken vid årets utgång.

Vestas Wind utser Anders Runevad till ny vd och koncernchef. Han efterträder Ditlev Engel som efter cirka åtta år lämnar bolaget. Anders Runevad kommer från Ericsson, där han senast var chef för Väst- och Centraleuropa. Efter de stora strukturåtgärderna som Vestas har tagit är det dags att göra en förändring, säger Vestas ordförande Bert Nordberg, i en kommentar. (Nyhetsbyrån Direkt)